Søofficersforeningens logo

Kommandantgården

Søofficersforeningen har hjemme i Kommandantgården på Kastellet

“Søofficers-Foreningen er stiftet i 1859. Formålet for foreningen har igennem alle år været 2-strenget. Dels at fremme samværet og vedligeholde et kammeratligt forhold imellem medlemmerne og dels at udvise gæstfrihed mod fremmede mariners officerer og andre, mod hvem der måtte være anledning af vise opmærksomhed. “