Ansøgning

Som ordinære medlemmer kan optages ansatte og tidligere ansatte officerer af Søværnets linje, fastansatte læger i Forsvarets Sundhedstjeneste med tilknytning til Søværnet samt orlogsprovst.
Undertegnede anmoder hermed om optagelse i Søofficersforeningen:

Jeg ønsker at betale kontingentet således:

Via løntræk (HOD-medlem)Bankoverførsel årligtBankoverførsel halvårligt

Jeg ønsker at modtage alle meddelelser fra SOF via e-mail (sæt kryds):

JaNej

Lukket for kommentarer.