Ansøgning

Som ordinære medlemmer kan optages ansatte og tidligere ansatte officerer af Søværnets linje, fastansatte læger i Forsvarets Sundhedstjeneste med tilknytning til Søværnet samt orlogsprovst.

Undertegnede anmoder hermed om optagelse i Søofficersforeningen:

Kontingentet, der udgør 90,- kr/md (HOD medlemmer) hhv. 1.080,- kr/år (øvrige medlemmer), ønsker jeg at betale således:

Via løntræk (HOD-medlem)Via PBS

Jeg accepterer, at alle meddelelser fra SOF sker via email:

JaNej

Jeg tilkendegiver, at jeg har læst og accepteret SOFs privatlivspolitik på SOFs hjemmeside sof.dk.

JaNej
Svarer du NEJ vil du blive kontaktet af SOF for at høre din begrundelse for dette inden der træffes afgørelse om din optagelse som medlem.

Jeg ønsker ligeledes at blive medlem af Søe-Lieutenant-Selskabet

JaNej

Medlemskab koster 70 kr/md og med svaret JA accepterer jeg de gældende vilkår på Søe-Lieutenant-Selskabets hjemmeside sls1784.dk

Lukket for kommentarer.