St.Bededagsaften i SOF

St.Bededags aften i SOF

Kære Medlem

Vil du og din familie med på den traditionsrige spadseretur på Kastellets grønne volde aftenen før St. Bededag, efterfulgt af varme hveder på Kommandantgården?

Program

Torsdag den 26. april 2018

16.00                  Torsdagsklub (kl. 16-22)

17.00                  Vi mødes ved indgangen til Kommandantgården og spadserer en tur på voldene

18.00                  Varme hveder i Søofficers-Foreningen lokaler på Kommandantgården for medlemmer og deres familier

22.00                   Tak for i aften

 

Praktik

Pris: Voksne kr. 25. Børn kr. 15. Betaling på aftenen. Kontant eller mobile pay.

Tilmelding via NemTilmeld senest onsdag den 25. april kl. 12.00 Her: https://sof.nemtilmeld.dk/

 

Programmet for Kastellets officielle arrangementer kan ses på https://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/kastellet/arrangementer/Pages/Arrangementer.aspx

 

Søofficers-Foreningens love, revideret 8. februar 2016

Lovændringerne har – efter generalforsamlingens godkendelse – været udsendt til urafstemning blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen gennemførte stemmeoptælling den 8. Februar 2016 under overværelse af dirigenten KD Christian A. Nørgaard og den interne revisor OK Louise Hahn-Nissen.

Ud af 471 mulige stemmer, blev afgivet 114 stemmer. 111 stemte for og 3 stemte i mod. Dette betyder, at forslaget om ændringen foreningens love ved såvel generalforsamlingen som ved den efterfølgende urafstemning har opnået mere end 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Lovændringerne er således godkendt og vil træder i kraft pr. 8. februar 2016.

De ændrede love kan læses under menuen “SOF”.