Søofficers-Foreningens love, revideret 8. februar 2016

Lovændringerne har – efter generalforsamlingens godkendelse – været udsendt til urafstemning blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen gennemførte stemmeoptælling den 8. Februar 2016 under overværelse af dirigenten KD Christian A. Nørgaard og den interne revisor OK Louise Hahn-Nissen.

Ud af 471 mulige stemmer, blev afgivet 114 stemmer. 111 stemte for og 3 stemte i mod. Dette betyder, at forslaget om ændringen foreningens love ved såvel generalforsamlingen som ved den efterfølgende urafstemning har opnået mere end 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Lovændringerne er således godkendt og vil træder i kraft pr. 8. februar 2016.

De ændrede love kan læses under menuen “SOF”.