Formål

Søofficers-Foreningen er stiftet i 1859. Formålet for foreningen har igennem alle år været 2-strenget, som det er beskrevet i forenings formålsparagraf:

  1. At fremme samværet og vedligeholde et kammeratligt forhold imellem medlemmerne.
  2. At udvise gæstfrihed mod fremmede mariners officerer og andre, mod hvem der måtte være anledning af vise opmærksomhed.

Søofficers-Foreningens Virksomhed

Søofficers-Foreningens virksomhed er baseret på afholdelse af selskabelige sammenkomster som er beskrevet i paragraffen om forenings virksomhed.

Det tilstræbes ved afholdelse af selskabelige sammenkomster at fremme det kammeratlige samvær.

Selskabelige sammenkomster, som af bestyrelsen arrangeres for medlemmer med ledsager, skal søges holdt inden for sådanne økonomiske rammer, at en almindelig deltagelse kan forventes.

Lukket for kommentarer.